Projekty


Sprawdź aktualnie prowadzone przez nas projekty oraz informacje o aktualnych przetargach na usługi dla naszej firmy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

Zakup jest planowany w Projekcie, w ramach Poddziałania 3.3.3
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

I. ZAMAWIAJĄCY

WILK ELEKTRONIK S.A.
43-173 Łaziska Górne
Mikołowska 42
NIP: 6462441581
REGON: 276675936

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

III. KOD CPV

79950000-8 – Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Zabudowa stoiska wystawowego na targi IFA 2019 (Berlin, 6 – 11 września 2019) o powierzchni 28 mkw, zlokalizowanego w sektorze My Media, w hali 17, pod numerem 303. Stoisko jest zlokalizowane w układzie rogowym, otwarte z dwóch stron.
Dostosowanie projektu do wymogów organizatora oraz technicznych, przygotowanie projektu wykonawczego zabudowy, zgodnie z dostarczonym projektem Zamawiającego, stanowiącym Załącznik numer 1.
Pomoc techniczna w trakcie wydarzenia, związana z funkcjonowaniem stoiska.
Demontaż stoiska po zakończonych targach.
Transport tam i z powrotem wszelkich materiałów niezbędnych do zabudowy i wyposażenia stoiska.

Wymagane parametry techniczne/opis projektu wstępnego

Kolory stoiska;
Rama stoiska RAL 9005 lub RAL 9011 (ewentualnie odpowiedniki Pantone lub w innej palecie);
Wnętrze stoiska białe;
Podłoga biała wysoki połysk.

1. Część ekspozycyjna

a) Front

Ścianka działowa koloru białego dzieląca stoisko na część ekspozycyjną z frontu oraz część biznesową. Na ściance działowej z frontu znajdują się wąskie wnęki na ekspozycję produktów, zaznaczone na rysunku projektowym – widok z góry kolorem czerwonym. Każda z wnęk zabezpieczona jest przeźroczystą pleksą, pod którą znajduje się oświetlenie punktowe, a nad wnękami napis określający grupę produktową. We wnękach zamocowane są produkty do ekspozycji, mocowanie np. przez linkę zabezpieczającą bądź inne zabezpieczenie antykradzieżowe zaproponowane przez wykonawcę. Produkty muszą być widoczne i umożliwiać dotknięcie ich oraz obejrzenie z każdej strony przez odwiedzających. Produkty do zamocowania zostaną albo dostarczone przed Zamawiającego pocztą na adres Wykonawcy, albo dostarczone na stoisko w dniu montażu. Szczegóły zostaną omówione po wyborze dostawcy. Do wnęk na ekspozycję produktów mają zostać stworzone zaślepki na klucz/zatrzask/kod, które umożliwią zamknięcie ich w celu zabezpieczenia produktów na czas poza godzinami otwarcia targów. Nad wnękami znajdują się nadrukowane lub naklejone napisy określające grupy produktowe, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy. Szczegóły zostaną omówione po wyborze dostawcy.

Na środku ścianki znajduje się wnęka na wysokość całej ściany działowej, zaznaczona na rysunku projektowym kolorem zielonym. Wnęka zabezpieczona jest niebieską przeźroczystą pleksą, z nadrukowanym napisem w kolorze białym, pod którą znajduje się oświetlenie oraz grafika na wewnętrznej części wnęki na cały jej rozmiar, którą Zamawiający dostarczy Wykonawcy. Szczegóły zostaną omówione po wyborze dostawcy.

Do ścianki działowej zamocowane są trybuny o wysokości 120 cm, umożliwiające ekspozycję produktów, zaznaczone na fioletowo na rysunku projektowym – widok z góry. Trybuny od frontu posiadają podświetlany panel z niebieskiego pleksi. Trybuny wieńczą przeźroczyste kopuły w celu zabezpieczenia eksponowanych produktów. Produkty muszą być widoczne i umożliwiać dotknięcie ich oraz obejrzenie z każdej strony przez odwiedzających. Produkty do zamocowania zostaną albo dostarczone przed Zamawiającego pocztą na adres Wykonawcy, albo dostarczone na stoisko w dniu montażu. Szczegóły zostaną omówione po wyborze dostawcy. Do trybun i ich kopuł mają zostać stworzone zaślepki na klucz/zatrzask/kod, które umożliwią zamknięcie wnęk głębokich i zabezpieczą produkty na czas poza godzinami otwarcia targów.

Na środku części ekspozycyjnej znajduje się trybuna środkowa na komputer, umożliwiająca ekspozycję komputera pokazowego, zaznaczone na szaro na rysunku projektowym – widok z góry. Trybuna o wymiarach około 45 cm szerokości 74 cm długości i 120 cm wysokości posiadająca podświetlane panele z niebieskiego przeźroczystego pleksi.

b) Lewa kolumna

Filar zabudowany do wysokość około 300 cm wysokości stoiska składający się z dwóch ścian pleksi: kolumna lewa pleksi 1 i kolumna lewa pleksi 2 zaznaczonych na rysunku projektowym – widok z góry kolorem niebieskim oraz z dźwigara zaznaczonego kolorem czarnym. Zarówno kolumna lewa pleksi 1 i kolumna lewa pleksi 2 składają się z podświetlonego niebieskiego, przeźroczystego pleksi z nadrukowanym logo lub/i stroną www Zamawiającego.

c) Prawa kolumna

Filar zabudowany do wysokość około 300 cm wysokości stoiska składający się ze ściany pleksi: kolumna prawa pleksi zaznaczonej na rysunku projektowym – widok z góry kolorem niebieskim oraz z dźwigara zaznaczonego kolorem czarnym. Kolumna prawa pleksi składają się z podświetlonego przeźroczystego, niebieskiego pleksi z nadrukowanym logo lub/i stroną www Zamawiającego.

d) Ścianka boczna stoiska z panelem „Pylon Polska”

Panel promocyjny zaznaczony na rysunku projektowym – widok z góry kolorem pomarańczowym zamontowany do dźwigara ściany bocznej (konstrukcji stoiska), wyeksponowany w widoczny sposób, przygotowany zgodnie z wytycznymi podanymi przez Ministerstwo Gospodarki – https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/marka-polskiej-gospodarki/213909,marka-polskiej-gospodarki.html

Ściana boczna składa się z ścianki na środku której znajduje się wnęka na wysokość całej ściany działowej, zaznaczona na rysunku projektowym – ściana boczna kolorem zielonym. Wnęka zabezpieczona jest niebieską przeźroczystą pleksą, z nadrukowanym napisem w kolorze białym, pod którą znajduje się oświetlenie oraz grafika na wewnętrznej części wnęki na cały jej rozmiar, którą Zamawiający dostarczy Wykonawcy. Szczegóły zostaną omówione po wyborze dostawcy.

e) Zwieńczenie

Zwieńczenie znajduje się nad lewą kolumną, prawą kolumną i Ścianką boczną i składa się z poprzecznych belek oraz dwóch podświetlanych pylonów z logo Zamawiającego oznaczonych na rysunku projektowym – ściana boczna oraz rysunek projektowy – widok z przodu na kolor różowy. Pomiędzy belkami znajduje się niebieska, przeźroczysta pleksa podświetlona od tyłu.

 

2. Część biznesowa

a) Ekspozycja produktowa z hakami

Ekspozycja produktowa z hakami, czyli wewnętrzna część ścianki działowej dzielącej stoisko. Na ścianie umieszczone szyny z hakami pod ekspozycję produktów zawieszonych na eurozawieszkach.
Nad produktami zamocowany baner reklamowy, aby ścianka jak najbardziej imitowała półkę sklepową.

b) Stoły i krzesła do rozmów

3 stoły i 12 krzeseł.
Stoły prostokątne, białe, o wymiarach 120×80 cm, blat wykonany w lekkiej i trwałej konstrukcji.
Krzesła małe, preferowany typ: stołek, kolor biały, lekkie, umożliwiające magazynowanie jeden na drugim

c) Ekran multimedialny

W lewej części znajduje się ekran multimedialny – TV ze złączem USB bądź SD. Ekran o wymiarach około 50″, ustawiony orientacji poziomej. Do ekranu musi znajdować się pilot/wskaźnik, umożliwiający dowolne przesuwanie slajdów w prezentacji.

 

3. Część magazynowa o powierzchni jak na projekcie Zamawiającego

a) Zamykany magazyn

Zaplecze zamykane na klucz.
Wyposażenie:
– haczyki wieszakowe zamocowane w ścianie naprzeciw drzwi wejściowych,
– szeroki blat, pod nim mała lodówka, wąska wysoka szafka z półkami otwartymi,
– 2 gniazdka.

4. Materiały do budowy

Wszystkie elementy stoiska i dekoracje wykonane z materiałów najwyższej jakości, wpisujące się w koncepcję estetyczną stoiska i charakteryzujące się dużą wytrzymałością, odpornością na brud, kurz, uszkodzenia mechaniczne, zatarcia itp.

5. Technika/światło

Gniazdka elektryczne ulokowane na zapleczu, na ścianie tylnej pod stołami, jedno ukryte w trybunie środkowej oraz pod telewizorem.
Okablowanie musi być zabezpieczone i niewidoczne, zwłaszcza w części ekspozycyjnej i biznesowej.
Światła zamontowane w części ekspozycyjnej w taki sposób, aby wszystkie elementy techniczne, okablowanie itp. nie było w żaden sposób widoczne.
Światło punktowe w części ekspozycyjnej na witryny, na logo, na komputer.
Światło rozproszone na przestrzeń biznesową i na przestrzeń magazynową.
Zadaszenie według propozycji z projektu lub inne, jednak niezamykające całego stoiska.

Dodatkowo dostawca musi zapewnić:

Na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę maksymalną 55 000 zł.
W przypadku, kiedy wszystkie oferty przekroczą kwotę maksymalną, dopuszczalne jest rozważenie oferty przekraczającej kwotę 55 000 zł o maksymalne 10%.

 

V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta,
 • Wizualizację przedmiotu zamówienia,
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Zakres i opis przedmiotu zamówienia w ramach oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,
 • Aktualna polisa OC działalności,
 • Wyciąg z KRS / CEIDG aktualny,
 • Referencje w postaci podania 3 nazw firm, dla których były realizowane projekty zabudowy nie później niż do 3 lat wstecz.

Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca stoiska jest zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów do Zamawiającego:

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nie starsze niż 1 miesiąc,
 • Zaświadczenie o niezaleganiu  wobec Urzędu Skarbowego nie starsze niż 1 miesiąc,

najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Oferta musi zostać przygotowana na załączniku (załącznik nr 2) dołączonym do niniejszego zapytania.
Oferta musi być kompletna. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 Termin składania ofert: 17.07.2019 r. do godz. 16:00

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej na adres: bpanek@goodram.com lub
 • poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

          WILK ELEKTRONIK S.A.
         
43-173 Łaziska Górne
           Mikołowska 42

       3. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. 
       4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
       5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
       6. Szczegółowych informacji udziela:
           Beata Panek, email: bpanek@goodram.com, telefon: +48 32 7369054

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia tj. w pełni gotowego i funkcjonalnego stoiska w dniu  5.09.2019 r. do godz. 18:00

 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 • zachowania terminu realizacji zabudowy, tj. zabudowa musi być w pełni przygotowana i oddana Zamawiającemu w terminie do 5 września 2019 r. do godz. 18:00,
 • jakości wykonania według standardów wyznaczonych przez organizatorów targów,
 • stosowania zasad Systemu Identyfikacji Wizualnej, który jest własnością Zamawiającego,
 • prowadzenia działalności gospodarczej tj. osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, bądź osoby prawne posiadające działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS),
 • posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub dostaw,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

X. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena NETTO 50% (50 pkt)

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 50 pkt, 

gdzie:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”

Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, którzy spełnili warunki ofertowe

Ci – cena netto oferty badanej

      2. Funkcjonalność stoiska 50% (50 pkt)

Punktacja oraz kryterium „funkcjonalność” określana jest następująco:

Kryterium/punktacja

0 punktów

5 punktów

10 punktów

Niebieskie, przeźroczyste, podświetlone panele światłem stałym  

Brak możliwości zastosowania przeźroczystych paneli

Częściowa funkcjonalność przeźroczyste panele inne niż koloru niebieskiego

Pełna funkcjonalność w zakresie zastosowania niebieskich przeźroczystych paneli

Materiał do wykonania ścian

mat

Średni połysk

Wysoki połysk

Ekran/telewizor z wejściem na UBS lub kartę SD i możliwością wyświetlania materiału w orientacji pionowej

Poniżej 50’’

50”

Powyżej 50’’

Bezpieczne zamocowanie produktów umieszczonych we wnękach i trybunach

Brak zamocowania lub ekspozycja niezgodna z wytycznymi

Bezpieczne zamocowanie bez możliwości wyjęcia produktów z wnęk

Bezpieczne zamocowanie z możliwością wyjęcia produktów i obejrzenie z bliska

Kwota zaliczki na poczet wykonania zabudowy

Powyżej 40%

40%

Poniżej 40%

SUMA maksymalna: 50 punktów

     

 Pi – liczba punktów przyznana dla oferty zgodnie z powyższą punktacją 

 

XI. DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR OFERENTA

Dodatkowych informacji udziela Beata Panek, email: bpanek@goodram.com
Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe i będzie zawierała nazwy wszystkich oferentów, w tym nazwę wybranego wykonawcy.
W związku z tym, wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu poprzez swoje zgłoszenie, wyrażają zgodę na udostępnianie nazwy swojej firmy w celu upublicznienia wyników postępowania.
Wynik postępowania zostanie podany do informacji wnioskujących w terminie do 7 dni od zamknięcia naboru.
Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego.

 

XII. ZMIANY W UMOWIE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Projekt Zamawiającego
 2. Wzór formularza ofertowego
Pliki do pobrania
Format Rozmiar Plik
Załączniki do stoiska IFA 2019 ZIP 10 MB

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Za jaką technologią z dzieciństwa tęsknisz najbardziej i dlaczego”. Konkurs jest organizowany dla fanów strony GOODRAM na portalu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory/w terminie od dnia 05.06.2019 od godz. 10:00 do dnia 07.06.2019 do godz. 14:00.
2. Organizatorem Konkursu jest firma Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych,  ul. Mikołowska 42, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000068827 – dalej „Organizator”.
3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz nad wyborem Zwycięzcy Konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
7. W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest  dostępny  na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory oraz https://www.goodram.com/

§2. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w  niniejszym  Regulaminie  –  zwana dalej  Uczestnikiem.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Polski, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
4. W konkursie nie mogą wziąć udziału zwycięzcy konkursu „Znajdź wielkanocne jajka”. 
5. Warunkiem udziału jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Zwycięzca zobowiązany jest to podpisania i odesłania na adres organizatora skanu oświadczenia pokonkursowego.

§3. Dane osobowe i prawa autorskie

Administratorem  danych  osobowych  jest  Organizator.
W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Wilk Elektronik S.A., w tym na publikację danych w zakresie imienia i nazwiska na profilu GOODRAM.MEMORY pod adresem: https://www.facebook.com/goodram.memory/ w przypadku wygrania w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne,  ale  niezbędne  do  udziału  w  Konkursie.
Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem ww. publikacji danych w zakresie imienia i nazwiska w przypadku wygrania w Konkursie. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu  do  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
Dane uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu przetwarzania reklamacji,  określonych  w §  6 Regulaminu.
Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem dos@goodram.com.

§4. Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w należy odpowiedzieć na pytanie „za jaką technologią z dzieciństwa tęsknisz najbardziej i dlaczego”. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzu pod postem konkursowym.

§5.  Nagrody

1. Nagrodą gwarantowaną w konkursie jest pamięć USB UEG2-0160E0BBB o pojemności 16GB wartości 16,61 zł brutto  (słownie: szesnaście 61/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,1111% wartości każdego USB. Nagroda pieniężna nie będzie jednak wypłacona zwycięzcy, lecz Organizator przekaże kwotę nagrody pieniężnej w odpowiedniej wysokości bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizator wytypuje 10 zwycięzców, przy czym każdy z nich otrzyma 1 (jedną) nagrodę, czyli 1 (jedną) sztukę  USB.
2. Wybór  zwycięzcy:
2.1. Zwycięzcą  zostanie  uczestnik  konkursu, który udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2.2. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w następnym dniu roboczym po dacie zakończenia konkursu poprzez wybranie przez Jury 10 najbardziej kreatywnych i najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2.3. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie nie później niż 11.06.2019, pod postem konkursowym.
2.4. Zwycięzca w celu odebrania nagrody jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi na adres konkurs@goodram.com danych osobowych niezbędnych do wysłania nagrody (tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania) w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
2.5. Brak potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.4  w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników w Konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
2.6. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez Zwycięzcę, Jury Konkursu wybierze kolejnego Zwycięzcę  spośród  Uczestników  Konkursu.
2.7. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana pocztą na wskazany przez Uczestnika adres w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.4.

§6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 2, w czasie trwania Konkursu lub w terminie do dnia 14.06.2019 r. (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji), dopisek „za jaką technologią z dzieciństwa tęsknisz najbardziej i dlaczego” jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny  reklamacji.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

§7. Postanowienia końcowe

1. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za:
1.1. Treści  publikowane  przez  Uczestników  Konkursu.
1.2. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających kontakt z Uczestnikiem  i/lub  przekazanie  nagrody.
1.3. Niepodanie przez Zwycięzcę w terminie informacji potrzebnych do przesłania nagrody.
1.4. Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestników zasad Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „ZNAJDŹ WIELKANOCNE JAJKA”. Konkurs jest organizowany dla fanów strony GOODRAM na portalu społecznościowym Facebook na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory/w terminie od dnia 16.04.2019 od godz. 14:00 do dnia 18.04.2019 do godz. 14:00
2. Organizatorem Konkursu jest firma Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Mikołowska 42, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000068827 – dalej „Organizator”.
3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz nad wyborem Zwycięzcy Konkursu czuwa 3-osobowe Jury wybrane przez Organizatora.
5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
7.W czasie trwania Konkursu niniejszy Regulamin jest  dostępny  na stronie https://www.facebook.com/goodram.memory oraz https://www.goodram.com/

 

§2. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w  niniejszym  Regulaminie  –  zwana dalej  Uczestnikiem.
2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, zamieszkująca na terytorium Polski, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
4. Warunkiem udziału jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu określone niniejszym Regulaminem. Wykonanie zadania konkursowego przez Uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zapoznał się on z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

 

§3. Dane osobowe i prawa autorskie

Administratorem  danych  osobowych  jest  Organizator.
W momencie przystąpienia do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Wilk Elektronik S.A., w tym na publikację danych w zakresie imienia i nazwiska na profilu GOODRAM.MEMORY pod adresem: https://www.facebook.com/goodram.memory/ w przypadku wygrania w Konkursie. Podanie danych jest dobrowolne,  ale  niezbędne  do  udziału  w  Konkursie.
Dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem ww. publikacji danych w zakresie imienia i nazwiska w przypadku wygrania w Konkursie. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu  do  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
Dane uczestników konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia okresu przetwarzania reklamacji,  określonych  w §  6 Regulaminu.
Wszelkich informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod adresem dos@goodram.com.

 

§4. Zasady Konkursu

Aby wziąć udział w Konkursie policz liczbę wielkanocnych jajek ukrytych na zdjęciu, które zostanie opublikowane na Facebook, i podaj prawidłową odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym.

§5.  Nagrody

1. Nagrodą gwarantowaną w konkursie jest pamięć USB UMM3-0160K0BBB-MT o pojemności 16 GB wartości 10,80 zł brutto  (słownie: dziesięć złotych 80/100) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,1111% wartości każdego USB. Nagroda pieniężna nie będzie jednak wypłacona zwycięzcy, lecz Organizator przekaże kwotę nagrody pieniężnej w odpowiedniej wysokości bezpośrednio do Urzędu Skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizator wytypuje 10 zwycięzców, przy czym każdy z nich otrzyma 1 (jedną) nagrodę, czyli 1 (jedną) sztukę  USB.
2. Wybór  zwycięzcy:
2.1.  Zwycięzcą  zostanie  uczestnik  konkursu, który wykona zadanie konkursowe, tj. policzy wszystkie jajka schowane na grafice konkursowej.
2.2. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi w następnym dniu roboczym po dacie zakończenia konkursu poprzez wybranie przez Jury 10 pierwszych prawidłowych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2.3. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie nie później niż 3 dni od zakończenia konkursu, pod postem konkursowym.
2.4. Zwycięzca w celu odebrania nagrody jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi na adres konkurs@goodram.com danych osobowych niezbędnych do wysłania nagrody (tj. Imię i nazwisko, adres zamieszkania) w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
2.5. Brak potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.4  w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników  w Konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
2.6. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody przez Zwycięzcę, Jury Konkursu wybierze kolejnego Zwycięzcę  spośród  Uczestników  Konkursu.
2.7. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wysłana pocztą na wskazany przez Uczestnika adres w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w § 5 pkt 2.4.

 

§6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 2, w czasie trwania Konkursu lub w terminie do dnia 10.05.2019 r. (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji), dopisek „ZNAJDŹ WIELKANOCNE JAJKA” jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny  reklamacji.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty jej rozpatrzenia.

 

§7. Postanowienia końcowe

1. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za:
1.1. Treści  publikowane  przez  Uczestników  Konkursu.
1.2. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawidłowych danych, uniemożliwiających kontakt z Uczestnikiem  i/lub  przekazanie  nagrody.
1.3. Niepodanie przez Zwycięzcę w terminie informacji potrzebnych do przesłania nagrody.
1.4. Niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie przez Uczestników zasad Konkursu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2018

Zakup jest planowany w Projekcie, w ramach Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

ZAMAWIAJĄCY

WILK ELEKTRONIK S.A. 43-173 Łaziska Górne ul. Mikołowska 42 NIP: 6462441581 REGON: 276675936

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

KOD CPV

79950000-8 – Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Projekt, zabudowa oraz pomoc techniczna związana z prawidłowym funkcjonowaniem stoiska wystawowego firmy Wilk Elektronik na targi Embedded World (26-28.02.2019) Demontaż stoiska po zakończonych targach oraz transport tam i z powrotem wszelkich materiałów niezbędnych do zabudowy i wyposażenia stoiska. Wstępną koncepcję stoiska określa załącznik numer 4 Zapytania.

Wymagane parametry techniczne/opis projektu

 • Stoisko o wymiarach 5 x 5 m ( 25 m kwadratowych), ustawienie rogowe w hali 2, numer stoiska 2-541. Mapa hali stanowi załącznik numer 1 Zapytania;
 • Konieczne jest pozostawienie ustawienia rogowego (otwartego z dwóch stron);
 • Miejsce „z kieszeniami” na katalogi i ulotki;
 • Umieszczenie w widocznym miejscu logotypu GOODRAM Industrial (załącznik 3);
 • Jedna ze ścian przeznaczona na ekspozycje produktów oraz grafikę powiązaną z produktem. Ekspozycja produktów od strony głównego ciągu komunikacyjnego;
 • TV/monitor/ekran wielkości min 49 cali, z wejściem USB bądź na kartę Flash umieszczony nad ekspozycją produktów;
 • W jednej ze ścian podświetlana grafika pokrywająca przeważający obszar ściany;
 • Rogowa, podświetlona lada dająca możliwość ekspozycji komputera o wymiarach 70cm x 30cm i wadze 25kg. Lada z ukrytym gniazdkiem elektrycznym. Lada wyposażona w szklaną, zamykaną gablotę ekspozycyjną. Przy ladzie wysokie krzesło;
 • Zaplecze wyposażone w wieszaki, małą lodówkę, półkę, gniazdko elektryczne;
 • 3 stoliki kawowe, przy każdym z nich 3 lub 4 krzesła;
 • Umieszczenie panelu promocyjnego (podświetlany pylon) z logo Marka Polska Gospodarka, według wytycznych Ministerstwa Gospodarki https://www.trade.gov.pl/pl/niezbednik-eksportera/polskie-programy-wsparcia-eksportu/marka-polskiej-gospodarki/213909,marka-polskiej-gospodarki.html.

Dodatkowo dostawca musi zapewnić:

 • Podłączenie do prądu na stoisku;
 • Serwis techniczny w trakcie trwania targów;
 • Montaż oraz demontaż, transport;
 • Zgodność zabudowy z wytycznymi Organizatora targów (załącznik 5).

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta,
 • Wizualizację przedmiotu zamówienia,
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Zakres i dokładny opis przedmiotu zamówienia w ramach oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto,
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,
 • Aktualna polisa OC działalności ważna minimum do 29 lutego 2019,
 • Wyciąg z KRS / CEIDG aktualny,
 • Referencje wystawione przez 3 firmy, dla których były realizowane projekty zabudowy nie później niż do 3 lat wstecz.

Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca stoiska jest zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów do Zamawiającego: 

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nie starsze niż 1 miesiąc,
 •  Zaświadczenie o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego nie starsze niż 1 miesiąc,

najpóźniej w dniu podpisania umowy. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Oferta musi zostać przygotowana na Formularzu ofertowym (załącznik nr 2) dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta musi być kompletna. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert: 07.12.2018 r.
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: marketing@goodram.com lub
 • poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: WILK ELEKTRONIK S.A. 43-173 Łaziska Górne ul. Mikołowska 42 3.

3. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Szczegółowych informacji udziela dział marketingu, telefon: 32 736 90 54 7.

Ogłoszenie wyników nastąpi 11.12.2018.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia tj. w pełni gotowego i funkcjonalnego stoiska w dniu 25.02.2019 r. do godz. 18:00.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 • zachowania terminu realizacji zabudowy, tj. zabudowa musi być w pełni przygotowana i oddana Zamawiającemu w terminie do 25.02.2019 r. do godz. 18:00
 • jakości wykonania według standardów wyznaczonych przez organizatorów targów,
 • stosowania zasad Systemu Identyfikacji Wizualnej, który jest własnością Zamawiającego,
 • prowadzenia działalności gospodarczej tj. osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, bądź osoby prawne posiadające działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)
 • posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub dostaw,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena NETTO 50% (50 pkt)

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 50 pkt, gdzie: Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena” Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, którzy spełnili warunki ofertowe Ci – cena netto oferty badanej

2. Funkcjonalność stoiska 50% (50 pkt)

Punktacja oraz kryterium „funkcjonalność” określana jest następująco:

Kryterium/punktacja:

1. Wielkość zaplecza
Poniżej 1 m kwadratowych – 0 punktów;
Powyżej 1 m i poniżej 2 m kwadratowych – 5 punktów ;
Zaplecze o powierzchni max 2,3 metrów kwadratowych – 10 punktów.

2. Wejście do zaplecza niewidoczne z frontu stoiska:
Widoczne – 0 punktów;
Częściowo widoczne – 5 punktów;
Niewidoczne – 10 punktów.

3. Ekran/telewizor o wielkości minimalnej 49” z wejściem na UBS lub kartę Flash
Poniżej 49’’ – 0 punktów;
Wielkości 49” – 5 punktów;
Powyżej 49’’- 10 punktów.

4. Lada rogowa
Bez drzwi – 0 punktów;
Drzwi przesuwne – 5 punktów;
Zamykana na klucz – 10 punktów.

5. Kwota zaliczki na poczet wykonania zabudowy
Powyżej 40% – 0 punktów;
Zaliczka w wysokości 40% -5 punktów;
Poniżej 40% -10 punktów.

SUMA maksymalna : 50 punktów
Pi – liczba punktów przyznana dla oferty zgodnie z powyższą punktacją.
Pi – liczba punktów przyznana dla oferty zgodnie z powyższą punktacją.

DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR OFERENTA

Dodatkowych informacji udziela dział marketingu, mailowo: marketing@goodram.com; tel. 32 736 90 54 Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe i będzie zawierała nazwy wszystkich oferentów, w tym nazwę wybranego wykonawcy. W związku z tym, wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu poprzez swoje zgłoszenie, wyrażają zgodę na udostępnianie nazwy swojej firmy w celu upublicznienia wyników postępowania. Wynik postępowania zostanie podany do informacji wnioskujących w terminie do 5 dni od zamknięcia naboru. Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego.

ZMIANY W UMOWIE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

ZAŁĄCZNIKI

Plan hali – załącznik numer 1
Formularz ofertowy – załącznik numer 2
Logo marki – załącznik numer 3
Założenia stoiska – załącznik numer 4
Wytyczne organizatora – załącznik numer 5  

Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert dokonano oceny oraz wyboru oferenta: Expo Global Patrycja Szymańska, ul. Harcerska 30/317, 05-820 Piastów Wybrany oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił korzystną ofertę na całość zamówienia.

Pliki do pobrania
Format Rozmiar Plik
Załączniki ZIP 0.7 MB

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018 

Zakup jest planowany w Projekcie, w ramach Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand ZAMAWIAJĄCY  WILK ELEKTRONIK S.A. 43-173 Łaziska Górne Mikołowska 42 NIP: 6462441581 REGON: 276675936 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. KOD CPV 79800000-2- Usługi drukowania i powiązane OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  Przedmiotem zamówienia jest:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
Wydruk i dostawa na adres zamawiającego katalogów FOLDER format : A4 zadruk : 4/4 cmyk papier : okładka kreda 250g mat , środek kreda 135 g mat wykończenie : szycie zeszytowe po długim boku objętość : 16 stron środka + 4 strony okładki ilość : 300 szt

CEL ZAMÓWIENIA Celem zamówienia jest zakup usługi na druk oraz dostawę katalogów produktowych firmy Wilk Elektronik i produkowanej przez nią marki GOODRAM Industrial na targi Electronica 2018 ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH Oferta musi zostać przygotowana na załączniku (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być kompletna. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 • Termin składania ofert: 25.10.2018 r. do godz. 16:00
 • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej na adres: marketing@goodram.com lub
 • poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

WILK ELEKTRONIK S.A. 43-173 Łaziska Górne ul. Mikołowska 42

 • Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Szczegółowych informacji udziela:
 • Iwona Jałowy ,e-mail: ijalowy@goodram.com, telefon 665 404 003

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 • Zamawiający dostarczy Wykonawcy, drogą elektroniczną projekt katalogu najpóźniej w dniu 29.10.2018 do godziny 16:00
 • Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 08.11.2018 do godziny 16:00, do siedziby zamawiającego

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 • zachowania terminu realizacji wydruku katalogów tj. wydrukowane katalogi muszą zostać dostarczone zamawiającemu do 08.11.2018 do godziny 16:00
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub dostaw,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej
 • Zapytanie skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych posiadających działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)

Warunki płatności Płatność (split payment) na podstawie faktury VAT z terminem 14 dni roboczych Wykluczenia Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

OCENA OFERT  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena NETTO 100% (100 pkt) Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:  𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 100 pkt,  gdzie: Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena” Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, którzy spełnili warunki ofertowe Ci – cena netto oferty badanej DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR OFERENTA  Dodatkowych informacji udziela Dział Marketingu pod adresem email: marketing@goodram.com Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe i będzie zawierała nazwy wszystkich oferentów, w tym nazwę wybranego wykonawcy. W związku z tym, wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu poprzez swoje zgłoszenie, wyrażają zgodę na udostępnianie nazwy swojej firmy w celu upublicznienia wyników postępowania. Wynik postępowania zostanie podany do informacji wnioskujących w terminie do 2 dni roboczych od zamknięcia naboru. Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego. ZMIANY W UMOWIE  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 • uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 • obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 • okoliczności siły wyższej,
 • zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

  Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert dokonano oceny oraz wyboru oferenta:  

Firma Dane
F.H.U. Europartners Mirosław Dudek ul. Wieniawskiego 49 43-100 Tychy

Wybrany oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił korzystną ofertę na całość zamówienia.        

Pliki do pobrania
Format Rozmiar Plik
Formularz ofertowy - załącznik numer 1 PDF MB

Łaziska Górne, 11.09.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018  Zakup jest planowany w Projekcie, w ramach Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand ZAMAWIAJĄCY  WILK ELEKTRONIK S.A. 43-173 Łaziska Górne Mikołowska 42 NIP: 6462441581 REGON: 276675936   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. KOD CPV 79950000-8 – Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  Przedmiotem zamówienia jest: Projekt, zabudowa oraz pomoc techniczna związana z prawidłowym funkcjonowaniem stoiska wystawowego firmy Wilk Elektronik na targi Electronica w Monachium  ( 13.11.2019 – 16.11.2019) Demontaż stoiska po zakończonych targach oraz transport tam i z powrotem wszelkich materiałów niezbędnych do zabudowy i wyposażenia stoiska. Wstępną koncepcję stoiska określa załącznik numer 1 Zapytania. Wymagane parametry techniczne/opis projektu

 • Stoisko o wymiarach 4,5 x 5,5 m ( 25 m kwadratowych), ustawienie rogowe w hali B5, numer stoiska 346. Mapa hali stanowi załącznik numer 2 Zapytania
 • konieczne jest pozostawienie ustawienia rogowego (otwartego z dwóch stron) miejsce „z kieszeniami” na katalogi i ulotki
 • umieszczenie w widocznym miejscu logotypu GOODRAM Industrial (załącznik 3)
 • jedna ze ścian przeznaczona na ekspozycje produktów oraz grafikę powiązaną z produktem. Produkty przyklejone/zamontowane na płasko do ściany. Ekspozycja produktów od strony głównego ciągu komunikacyjnego TV/monitor/ekran wielkości min 49 cali, z wejściem USB bądź na kartę Flash umieszczony nad ekspozycją produktów
 • W jednej ze ścian podświetlana grafika pokrywająca przeważający obszar ściany
 • Rogowa, podświetlona lada dająca możliwość ekspozycji komputera o wymiarach 70cm x 30cm i wadze 25kg
 • zaplecze wyposażone w wieszaki, małą lodówkę, półkę, gniazdko elektryczne, 2 sofy, jeden bądź dwa stoliki kawowe bądź 2 stoliki wysokie i 6 krzeseł w miarę możliwości miejsce do rozmów biznesowych wydzielone/przysłonięte
 • umieszczenie panelu promocyjnego (podświetlany pylon) z logo Marka Polska Gospodarka, według wytycznych Ministerstwa Gospodarki https://www.trade.gov.pl/pl/f/v/350237/PPE_PL_MPG%20panel%20promocyjny%20na%20strone.pdf

Dodatkowo dostawca musi zapewnić:

 • podłączenie do prądu na stoisku,
 • ukryte włączniki prądu do podłączenia komputera pokazowego w ladzie rogowej
 • serwis techniczny w trakcie trwania targów
 • montaż oraz demontaż, transport
 • zgodność zabudowy z wytycznymi Organizatora targów (załącznik 4)

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta powinna zawierać:

 • Pełne dane identyfikujące oferenta,
 • Wizualizację przedmiotu zamówienia,
 • Datę przygotowania i termin ważności oferty,
 • Zakres i opis przedmiotu zamówienia w ramach oferty,
 • Cenę całkowitą netto i brutto
 • Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
 • Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,
 • Aktualna polisa OC działalności ważna minimum do 21 listopada 2018.
 • Wyciąg z KRS / CEIDG aktualny,
 • Referencje w postaci podania 3 nazw firm, dla których były realizowane projekty zabudowy nie później niż do 3 lat wstecz.

Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca stoiska jest zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów do Zamawiającego:

 • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nie starsze niż 1 miesiąc,
 • Zaświadczenie o niezaleganiu  wobec Urzędu Skarbowego nie starsze niż 1 miesiąc,

najpóźniej w dniu podpisania umowy. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty. Oferta musi zostać przygotowana na załączniku (załącznik nr 5) dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta musi być kompletna. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert: 19.09.2018 r. do godz. 16:00
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej na adres: ijalowy@goodram.com lub
 • poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

WILK ELEKTRONIK S.A. 43-173 Łaziska Górne Mikołowska 42

 1. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Szczegółowych informacji udziela dział marketingu, telefon: 665 404 003

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia tj. w pełni gotowego i funkcjonalnego stoiska w dniu  12.11.2018 r. do godz. 18:00 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 • zachowania terminu realizacji zabudowy, tj. zabudowa musi być w pełni przygotowana i oddana Zamawiającemu w terminie do 12. listopada 2018 r. do godz. 18:00,
 • jakości wykonania według standardów wyznaczonych przez organizatorów targów,
 • stosowania zasad Systemu Identyfikacji Wizualnej, który jest własnością Zamawiającego,
 • prowadzenia działalności gospodarczej tj. osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, bądź osoby prawne posiadające działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)
 • posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub dostaw,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 1. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

OCENA OFERT  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Cena NETTO 50% (50 pkt)

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:  𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 50 pkt,  gdzie: Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena” Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, którzy spełnili warunki ofertowe Ci – cena netto oferty badanej 

 1. Funkcjonalność stoiska 50% (50 pkt)

Punktacja oraz kryterium „funkcjonalność” określana jest następująco:

Kryterium/punktacja:
1. Wielkość zaplecza
Poniżej 1 m kwadratowych – 0 punktów
Powyżej 1 m i poniżej 2 m kwadratowych -5 punktów
Zaplecze o powierzchni max 2,3 metrów kwadratowych – 10 punktów
 
2. Wejście do zaplecza niewidoczne z frontu stoiska:
Widoczne – 0 punktów
Częściowo widoczne-5 punktów
Niewidoczne -10 punktów
 
3. Ekran/telewizor o wielkości minimalnej 49” z wejściem na UBS lub kartę Flash
Poniżej 49’’ – 0 punktów
Wielkości 49” – 5 punktów
Powyżej 49’’- 10 punktów
 
4. Lada rogowa
Bez drzwi – 0 punktów
Drzwi przesuwne – 5 punktów
Zamykana na klucz – 10 punktów
 
5. Kwota zaliczki na poczet wykonania zabudowy
Powyżej 40% – 0 punktów
Zaliczka w wysokości 40% -5 punktów
Poniżej 40% -10 punktów
 
SUMA maksymalna : 50 punktów
Pi – liczba punktów przyznana dla oferty zgodnie z powyższą punktacją

Pi – liczba punktów przyznana dla oferty zgodnie z powyższą punktacją  DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR OFERENTA Dodatkowych informacji udziela dział marketingu, mailowo:marketing@goodram.com; kom. 665 404 003 Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe i będzie zawierała nazwy wszystkich oferentów, w tym nazwę wybranego wykonawcy. W związku z tym, wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu poprzez swoje zgłoszenie, wyrażają zgodę na udostępnianie nazwy swojej firmy w celu upublicznienia wyników postępowania. Wynik postępowania zostanie podany do informacji wnioskujących w terminie do 7 dni od zamknięcia naboru. Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego. ZMIANY W UMOWIE Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 3. okoliczności siły wyższej,
 4. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

 Wynik postępowania: Rozstrzygnięte Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert dokonano oceny oraz wyboru oferenta: Expo Global Patrycja Szymańska Harcerska 30/317, 05-820 Piastów Wybrany oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz przedstawił korzystną ofertę na całość zamówienia.  

Pliki do pobrania
Format Rozmiar Plik
Załączniki ZIP 2 MB

Łaziska Górne, 08.08.2018 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018   Zakup jest planowany w Projekcie, w ramach Poddziałania 3.3.3
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand  

 1. ZAMAWIAJĄCY

  WILK ELEKTRONIK S.A.

43-173 Łaziska Górne

Mikołowska 42

NIP: 6462441581

REGON: 276675936

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.  

 • KOD CPV

  79800000-2- Usługi drukowania i powiązane    

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
Wydruk i dostawa na adres zamawiającego katalogów FOLDER format : A4 zadruk : 4/4 cmyk papier : okładka kreda 250g mat , środek kreda 135 g mat wykończenie : szycie zeszytowe po długim boku objętość : 16 stron środka + 4 strony okładki ilość : 500 szt   Ulotka DL papier: kreda 135g zadruk: 4/4 cmyk ilość: 200 szt Ulotka A4 papier: kreda 250g zadruk: 4/4 cmyk ilość: 500 szt  

 

 1. CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest zakup usługi na druk oraz dostawę katalogów oraz ulotek produktowych firmy Wilk Elektronik i produkowanej przez nią marki GOODRAM  na targi IFA 2018  

 1. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 • Oferta musi zostać przygotowana na załączniku (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być kompletna. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta.

 

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Termin składania ofert: 20.08.2018 r. do godz. 12:00
 2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: WILK ELEKTRONIK S.A. 43-173 Łaziska Górne

 1. Mikołowska 42
 2. Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Szczegółowych informacji udziela:

Iwona Jałowy ,e-mail: ijalowy@goodram.com, telefon 665 404 003    

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy, drogą elektroniczną projekt katalogu w dniu 20.08.2018 do godziny 16:00 Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 27.08.2018 do godziny 16:00, do siedziby zamawiającego

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 • zachowania terminu realizacji wydruku katalogów tj. wydrukowane katalogi muszą zostać dostarczone zamawiającemu do 27.08.2018 do godziny 17:00
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub dostaw,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej
 • Zapytanie skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych posiadających działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)
 1. Warunki płatności

Płatność na podstawie faktury VAT z terminem 14 dni roboczych

 • Wykluczenia

  Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • OCENA OFERT

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:  

 1. Cena NETTO 50% (50 pkt)

  Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:   𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 50 pkt,  gdzie:   Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena” Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, którzy spełnili warunki ofertowe Ci – cena netto oferty badanej    

 1. Termin dostawy

Punktacja oraz kryterium „termin dostawy” będzie przyznawana według poniższego wzoru: K = [𝐶ZR𝑚𝑖𝑛/𝐶ZR] x 50 pkt,  gdzie:   K – Kryterium termin dostawy CZR min – Najkrótszy termin dostawy oferty liczony jako ilość dni CZR – Termin dostawy badanej oferty  

 • DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR OFERENTA

  Dodatkowych informacji udziela Dział Marketingu pod adresem email: marketing@goodram.com   Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe i będzie zawierała nazwy wszystkich oferentów, w tym nazwę wybranego wykonawcy. W związku z tym, wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu poprzez swoje zgłoszenie, wyrażają zgodę na udostępnianie nazwy swojej firmy w celu upublicznienia wyników postępowania.   Wynik postępowania zostanie podany do informacji wnioskujących w terminie do 2 dni od zamknięcia naboru. Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego.  

 1. ZMIANY W UMOWIE

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 1. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 3. okoliczności siły wyższej,
 4. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

 

 • ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór formularza ofertowego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

Zakup jest planowany w Projekcie, w ramach Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

ZAMAWIAJĄCY 

WILK ELEKTRONIK S.A.
43-173 Łaziska Górne
Mikołowska 42
NIP: 6462441581
REGON: 276675936

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

KOD CPV

79800000-2- Usługi drukowania i powiązane

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Wydruk i dostawa do siedziby zamawiającego katalogów:
Typ: Folder
FOLDER 
format : A4
zadruk : 4/4 cmyk
papier : okładka kreda 250g mat , środek kreda 135 g mat 
wykończenie : szycie zeszytowe po długim boku 
objętość : 16 stron środka + 4 strony okładki 
ilość : 200 szt

EL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest zakup usługi na druk oraz dostawę katalogów produktowych firmy Wilk Elektronik i produkowanej przez nią marki GOODRAM Industrial na targi Embedded 2019.

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Oferta musi zostać przygotowana na załączniku (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być kompletna. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferenta.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 • Termin składania ofert: 18.01.2018 do godziny 17:00
 • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
 • poczty elektronicznej na adres: marketing@goodram.com lub
 • poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

WILK ELEKTRONIK S.A.
43-173 Łaziska Górne
ul. Mikołowska 42

 • Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Szczegółowych informacji udziela:
 • Beata Marcinowska, e-mail: bmarcinowska@goodram.com, telefon +48 32 736 90 54

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 • Zamawiający dostarczy Wykonawcy, drogą elektroniczną projekt katalogu najpóźniej w dniu 18.01.2019 r.
 • Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do 25.01.2019 do godziny 17:00, do siedziby zamawiającego.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 • zachowania terminu realizacji wydruku katalogów tj. wydrukowane katalogi muszą zostać dostarczone zamawiającemu do 18.01.2019.
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji podobnych projektów lub dostaw,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej
 • Zapytanie skierowane jest do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych posiadających działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS)

Warunki płatności

Płatność (split payment) na podstawie faktury VAT z terminem 14 dni roboczych

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena NETTO 50% (50 pkt)

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru: 

𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 50 pkt, 
gdzie:

Pi – liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena” 
Cmin– cena netto oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, którzy spełnili warunki ofertowe 
Ci – cena netto oferty badanej

2. Termin dostawy
Punktacja oraz kryterium „termin dostawy” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
K = [𝐶ZR𝑚𝑖𝑛/𝐶ZR] x 50 pkt, 
gdzie:

K – Kryterium termin dostawy 
CZR min – Najkrótszy termin dostawy oferty (dni) 
CZR – Termin dostawy badanej oferty (dni)

 

DODATKOWE INFORMACJE I WYBÓR OFERENTA 

Dodatkowych informacji udziela Dział Marketingu pod adresem email: marketing@goodram.com

Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe i będzie zawierała nazwy wszystkich oferentów, w tym nazwę wybranego wykonawcy.

W związku z tym, wszyscy oferenci biorący udział w postępowaniu poprzez swoje zgłoszenie, wyrażają zgodę na udostępnianie nazwy swojej firmy w celu upublicznienia wyników postępowania.

Wynik postępowania zostanie podany do informacji wnioskujących w terminie do 2 dni roboczych od zamknięcia naboru.

Zamawiający nie przewiduje trybu odwoławczego.

ZMIANY W UMOWIE 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 • uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 • obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 • okoliczności siły wyższej,
 • zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.

Po przeanalizowaniu otrzymanych ofert dokonano oceny i wyboru oferenta:

OMEGA Sp. Z o. o.

Ul. Cegielniana, 41 bn, 41-902 Bytom

Wybrany oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów.