Dane podstawowe i kontaktowe


Siedziba firmy

Wilk Elektronik SA
ul. Mikołowska 42
43-173 Łaziska Górne
tel. +48 32 736 90 00
NIP:  646-24-41-581

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000068827

Kapitał zakładowy w całości wniesiony:
500 000 PLN

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami wykorzystując poniższy formularz kontaktowy.

Administratorem danych osobowych ujawnionych w powyższym formularzu jest Wilk Elektronik S.A. z siedzibą w Łaziskach Górnych. Dane przetwarzane będą w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.
Wiadomość została wysłana, dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana, sprawdź raz jeszcze pola formularza.