Dane podstawowe i kontaktowe


Siedziba firmy

Wilk Elektronik SA
ul. Mikołowska 42
43-173 Łaziska Górne
tel. +48 32 736 90 00
fax: +48 32 736 90 01
email: info@goodram.com
NIP:  646-24-41-581

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000068827

Kapitał zakładowy w całości wniesiony:
500 000 PLN

Zanim nawiążesz z nami kontakt za pośrednictwem ogólnego adresu mailowego, sprawdź czy nie chciałbyś skontaktować się bezpośrednio z którymś z działów naszej firmy.

Dział Sprzedaży

Chcesz nawiązać współpracę handlową?

sales@goodram.com
Dział Techniczny

Masz pytanie lub problem techniczny?

support@goodram.com
Dział Serwisu

Masz pytanie w sprawie gwarancji?

serwis@goodram.com
Dział Marketingu

Chcesz nawiązać współpracę promocyjną?

marketing@goodram.com
Ogólne zapytania

Masz inne pytania bądź jakiekolwiek uwagi?

info@goodram.com
Praca

Jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie?

praca@goodram.com