Komunikat ws. COVID-19


Szanowni Państwo,

Zdrowie naszych pracowników jest dla nas najcenniejszą wartością. Dlatego też w dobie wprowadzonego stanu epidemii i zagrożenia jakie niesie za sobą COVID-19, nasza firma podjęła działania mające na celu ochronę zdrowia zatrudnionych w firmie Wilk Elektronik osób oraz ich rodzin jak również ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19.

Nie ukrywamy, że zagrożenie jakie niesie za sobą pandemia, dotknęło także i naszą firmę jednakże przyjęty przez nas sposób postępowania pozwoliły nam, w sposób bezpieczny, na identyfikację oraz izolację zagrożonych zakażeniem osób jak również zminimalizowanie ryzyka wystąpienia ogniska epidemii.

Przyjęty przez nas tryb postępowania nie ma wpływu na wysoką jakość obsługi naszych klientów oraz partnerów handlowych. Wszystkie zapytania, zamówienia oraz obsługę serwisową będziemy realizować bez zbędnej zwłoki i z dotychczasową starannością.

O wszelkich ewentualnych zmianach w zakresie organizacji oraz trybu realizacji zamówień, będziemy Państwa informować na bieżąco.