USB przemysłowe
USB dla przemysłu MLC / pSLC / SLC
MLC: 4 - 256 GB pSLC: 2 - 128 GB SLC: 128 - 512 MB SLC: 1 - 32 GB

Pamięci przemysłowe w dużych pojemnościach