Karta SD MLC / pSLC / SLC
SD MLC / pSLC / SLC
MLC: 4 - 128 GB pSLC: 4 - 64 GB SLC: 128 - 4096 MB

Dedykowana dla projektantów przemysłowych

Karta microSD MLC / pSLC / SLC
microSD MLC / pSLC / SLC
MLC: 4 - 128 GB pSLC: 4 - 64 GB SLC: 128 - 4096 MB

Rozwiązanie typu "go-to storage"

Karta CFast
CFast MLC / pSLC
MLC: 32 - 128 GB pSLC: 16 - 64 GB

Dobre rozwiązanie dla wielu aplikacji mobilnych

Karta Compact Flash
Compact Flash MLC / pSLC / SLC
MLC: 4 - 128 GB pSLC: 4 - 64 GB SLC: 128 - 512 MB SLC: 1 - 64 GB

Do zastosowania w aplikacjach przemysłowych