Wilk Elektronik zavádí normu ISO 14001 pro environmentální management


Poslední změna: 6 listopadu 2023

Společnost Wilk Elektronik SA, polský výrobce počítačových pamětí a vlastník značek Goodram a IRDM, zavedla systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001. Certifikát byl udělen společností Quality Austria Polska na základě kladného výsledku zářijového auditu integrovaného systému řízení ISO 9001 a 14001.

Zavedení systému environmentálního managementu ISO 14001 je dalším krokem ve strategii udržitelného rozvoje společnosti. Jako uvědomělý výrobce počítačových pamětí, který si je vědom vlivu, který má na své okolí a životní prostředí, klade Wilk Elektronik ochranu životního prostředí a minimalizaci negativních dopadů své činnosti na okolní ekosystém jako prioritu.

Tento cíl sleduje jednak provozními opatřeními, ale také inovacemi v portfoliu svých značek. Na konci roku 2020 uvedla značka Goodram na trh USB flash disk UME ECO FRIENDLY, jehož pouzdro je vyrobeno ze 100% biologicky rozložitelných materiálů, které se rozkládají v kompostovacích podmínkách. Navíc jsou některé flashové produkty polského výrobce nabízeny v obalech vytvořených z 85 % z recyklátů.

„Zavedení normy ISO 14001 je významnou událostí v našem podnikání. Je to potvrzení našeho závazku vůči životnímu prostředí a prohlášení, že podnikáme konkrétní kroky k udržitelnému rozvoji. Jsme přesvědčeni, že systém environmentálního managementu nám umožní ještě účinněji kontrolovat náš vliv na přírodní prostředí. Získání certifikátu ISO 14001 je také jasným signálem pro naše současné i potenciální zákazníky, pro které je správně proenvironmentální přístup podniku často jednou z podmínek úspěšné spolupráce.“ – říká Wiesław Wilk, prezident společnosti Wilk Elektronik SA.

V rámci systému environmentálního managementu provádí společnost Wilk Elektronik SA řadu aktivit zaměřených na zvyšování energetické účinnosti, snižování spotřeby plastů a surovin a omezování emisí znečišťujících látek. To se projevuje především ve snižování množství výrobního odpadu, racionálním využívání zdrojů energie, zvyšování ekologického povědomí zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů komponent.

Kromě zavedené normy ISO 14001 se na společnost Wilk Elektronik vztahuje také systém řízení kvality ISO 9001 pro výrobu a prodej paměťových modulů DRAM a Flash.