Zasady współpracy

Warunki współpracy

Przed pierwszym zakupem klient zobowiązany jest dostarczyć aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, dokumenty nadania NIP, REGON oraz informacje teleadresowe. Dokumenty te można przesłać faksem (nr 32 736 90 01), e-mailem (sales@goodram.com) lub dostarczyć osobiście do siedziby firmy Wilk Elektronik SA.

Formy płatności

Na początku współpracy obowiązuje płatność gotówką lub potwierdzonym przelewem. W późniejszym okresie, po wypełnieniu wniosku kredytowego, istnieje możliwość uzyskania kredytu kupieckiego.

Dostawa towaru

Wszystkie pamięci wychodzące z magazynu firmy Wilk Elektronik SA są zapakowane antystatycznie. Oprócz transportu własnego klienta możliwa jest również dostawa firmą kurierską UPS. Przewożony towar jest ubezpieczony do czasu odebrania go od kuriera. W przypadku niezgodności towaru z fakturą, odbiorca zobowiązany jest do spisania protokołu niezgodności w obecności kuriera oraz dostarczenia go do firmy Wilk Elektronik SA w ciągu 24 godzin od daty dostawy.

Firma Wilk Elektronik SA przejmuje na siebie obowiązek opłat transportowych w przypadku, gdy wartość faktury przekracza 3000 zł netto.

Pozostałe informacje

Wszelkie pytania prosimy kierować do naszych handlowców telefonicznie lub nadsyłać pocztą elektroniczną.

Do pobrania

 
Formularz_Rejestracji_02_02_16

Instrukcja FORMULARZE

Porozumienie_efaktura