Polityka jakości

Certyfikat ISO 9001

Wilk Elektronik objęty jest systemem Zarządzania Jakością ISO 9001. Przyznany certyfikat jest potwierdzeniem wdrożenia przez firmę systemu zarządzania jakością w zakresie produkcji i sprzedaży modułów pamięci DRAM i pamięci FLASH. Fabryka Wilk Elektronik SA mieszcząca się w Łaziskach Górnych, 20 km od Katowic – jest jedyną tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. W 2003 roku uruchomiliśmy linie produkcyjne, na których powstają polskie moduły pamięci GOODRAM. To właśnie zapewnienie wysokiej jakości było głównym powodem rozpoczęcia produkcji w Polsce – wyjaśnia Wiesław Wilk, prezes Wilk Elektronik SA – jednak dalszy rozwój musiał iść w parze z potwierdzeniem tej jakości za pomocą Certyfikatu ISO 9001. Jestem przekonany, iż jest to kolejny czytelny sygnał dla klientów w kraju i za granicą, że Wilk Elektronik SA oferując swoje produkty pod marką GOODRAM zapewnia im wysoką i powtarzalną jakość. W oparciu o normę ISO 9001 produkowane są zarówno moduły pamięci oraz pamięci Flash. Jest ona uzupełnieniem wewnętrznych standardów jakości, na których od samego początku opiera się produkcja marki GOODRAM, tj. 100% testowanie połączone z wieczystą gwarancją.

Polityka jakości Wilk Elektronik SA

Wilk Elektronik S.A. jest producentem i dostawcą pamięci operacyjnych oraz masowych, oraz dostawcą zewnętrznych źródeł zasilania oferowanych pod marką GOODRAM. Nadrzędnym celem naszej działalności jest zaoferowanie klientom bezpiecznych produktów o najwyższej jakości. Zapewnienie wysokiego poziomu zadowolenia klienta w zakresie terminów, dostaw oraz cen, przekłada się na stały rozwój firmy.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez:

  • regularne badanie poziomu satysfakcji klientów oraz uwzględnianie ich sugestii dotyczących działalności Spółki
  • zapewnienie wykwalifikowanego personelu
  • skrócenie czasu reakcji związanego z realizacją zlecenia
  • monitorowanie i ciągłe doskonalenie prezentowanego poziomu jakości
  • optymalny dobór dostawców w zakresie jakości, terminów i cen oferowanych produktów i wyrobów
  • systematyczne wykorzystywanie nowoczesnych technologii

Jesteśmy świadomi, że osiągnięcie tych celów możliwe jest tylko przy aktywnym udziale i współpracy wszystkich pracowników i uwzględnieniu kontekstu organizacji oraz potrzeb stron zainteresowanych.Każdy nasz pracownik odpowiada za realizację Polityki Jakości na swoim stanowisku pracy. Chcemy być postrzegani jako dobry i sprawdzony dostawca oferujący bezpieczne i wysokiej jakości produkty. Zarząd firmy deklaruje pełne zaangażowanie w celu stworzenia odpowiednich warunków i zapewnienia wystarczających zasobów dla realizacji ustanowionej Polityki Jakości oraz prawidłowego funkcjonowania i stałego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015

Cele zawarte w Polityce Jakości są realizowane przez wszystkich pracowników Wilk Elektronik S.A.

Ekologia

koszSprzęt elektryczny i elektroniczny (oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady) nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami po zakończeniu jego użytkowania. W związku z tym winien on być zbierany selektywnie. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych efektów wpływających na ludzkie zdrowie oraz środowisko naturalne. Dlatego też tak ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu odgrywają gospodarstwa domowe. Wychodząc naprzeciw zadaniom związanym z ochroną środowiska, ustawodawca umożliwił oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Za realizację zbiórki odpowiedzialne są sklepy oraz pozostałe podmioty, wymienione poniżej. W związku z tym użytkownik jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podmiotowi prowadzącemu punkt zbierania. Podmioty prowadzące zbieranie, do których zalicza się m.in. lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki – tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Firma Wilk Elektronik SA prowadzi punkt zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w siedzibie firmy w Łaziskach Górnych, przy ulicy Mikołowskiej 42. Dokonując zakupu w siedzibie firmy można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w ilości nie większej niż ilość kupowanego sprzętu i tego samego rodzaju. Koszty dostarczenia sprzętu do firmy Wilk Elektronik SA ponosi klient. Więcej informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można uzyskać w urzędzie miasta właściwym dla miejsca zamieszkania.